Gunnebo kallades vid tiden för färdigställandet för ”det vackraste lilla träslottet i riket”. Huvudbyggnaden uppfördes i nyklassicistisk stil mellan åren 1784 och 1796 och ritades av Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg. Han var nyss hemkommen från en studieresa i Europa och full av inspiration. Han ritade även Gunnebos inredningar och många av möblerna, däribland tjugotalet olika stolar, liksom trädgårdarna och kringliggande byggnader. Ritningarna finns bevarade och är idag en värdefull kulturskatt. Gunnebo byggdes som sommarbostad åt den rika köpmanfamiljen Hall. Vi har valt tre stolar från slottet för att representera dem som skapade Gunnebo slott, beställarna John och Christina Hall samt arkitekten Carlberg John Hall (1735-1802) var son till en från England invandrad köpman. Han inträdde i familjeföretaget i tjugoårsåldern efter att ha gått i lära hos direktörerna Alströmer och Sahlgren. Det Hallska handelshuset exporterade timmer, bräder, järnvaror och tranolja. Företaget importerade salt och spannmål från England. I slutet av 1700-talet var John Hall en av Sveriges rikaste grosshandlare. Han gifte sig 1765 med Christina Gothén och fick med henne sonen John och dottern Christina. När John Hall avled 1802, tog John Hall d.y. över företaget men försatte det i konkurs bara fyra och ett halvt år senare. Stolen i Gunnebos matsal får representera byggherren John Hall. Den har en elegant svängd rygg men raka, gustavianska ben med kannelyrer som skall efterlikna de längsgående fördjupningarna i tempelkolonner. Ryggbrickan pryds av thyrsosstaven, krönt av en pinjekotte och med en vinranka runt skaftet. Detta är en symbol för Bacchus, vinets gud, och ansågs passande i matsalen. Stolarna i matsalen var stoppade med tagel och hade ett ”svartrandigt tagelduksöverdrag”
Texten av intendenten på Gunnebo slott Johanna Lindén

Hinta
18,80 €
Nukkekodin Nukkekodin Tuoli Arkitekt Carlbergs stol/Kit (Huom.1:10)

Nukkekodin Nukkekodin Tuoli Arkitekt Carlbergs stol/Kit (Huom.1:10)